CÁC SẢN PHẨM

UGC

Hợp tác với nhóm giàu kinh nghiệm của chúng tôi để nắm vững cách tích hợp UGC với quảng cáo playable và thiết lập tiêu chuẩn mới trong quảng cáo tương tác. Kết hợp UGC với sức mạnh của quảng cáo playable để làm cho chiến dịch của bạn trở nên nổi bật. Đó là một cách tuyệt vời để thu hút khán giả của bạn và được chú ý trên bất kỳ mạng quảng cáo nào. Hãy cùng nhau tạo ra điều gì đó tuyệt vời và đạt được mục tiêu quảng cáo của bạn một cách dễ dàng.

Tìm hiểu thêm

Hãy thử video của chúng tôi

Phone
Nhấp và dùng thử!
Phone
Nhấp và dùng thử!
Phone
Nhấp và dùng thử!
Xem thêm ví dụ
Easy to use Easy to use Easy to use Easy to use
Tăng mức độ tương tác với Quảng cáo Playable được nâng cao bởi UGC

Việc kết hợp nội dung do người dùng tạo (UGC) với quảng cáo playable có thể làm cho quảng cáo của bạn hấp dẫn và độc đáo hơn. UGC là nội dung như video hoặc hình ảnh mà khán giả của bạn tạo ra, giúp quảng cáo có cảm giác chân thực và đáng tin cậy hơn. Quảng cáo Playable cho phép người dùng tương tác với họ như trò chơi, điều này khiến họ hứng thú. Khi bạn kết hợp cả hai điều này, quảng cáo của bạn sẽ trở nên cá nhân và thú vị hơn, khuyến khích nhiều người tương tác với chúng hơn. Cách tiếp cận này giúp quảng cáo của bạn nổi bật và thu hút nhiều sự chú ý hơn.

Yêu cầu bản demo