VỀ CHÚNG TÔI

Chúng tôi phát triển sản phẩm và công nghệ cho các nhà tiếp thị kỹ thuật số đang cần bất kỳ sự sáng tạo nào cho thế giới được điều khiển bằng màn hình!

Playable Factory là nhà cung cấp công nghệ tiếp thị sáng tạo hàng đầu, xây dựng tương lai của quảng cáo thông qua quảng cáo tương tác 2D/3D playable hấp dẫn và sản phẩm tạo video trò chơi dành cho trò chơi di động và các thương hiệu không phải trò chơi.

Công việc của chúng ta
about-slider
Chúng ta làm gì
2000+ Playable
20K+ Quảng cáo khác nhau
250M+ Số nhấp chuột CTA
%40+ Thị phần
150+ Khách hàng hạnh phúc
4 Sản phẩm công nghệ quảng cáo
Liên hệ chúng tôi